O firmie

Firma "Stępka i Syn" - Mariusz Stępka powstała w roku 1996 w Elblągu.

Podstawową działalnością firmy jest projektowanie, instalowanie i uruchamianie systemów:

Technologii Widowiskowej/Scenicznej

- nagłośnienie sceniczne

- oświetlenie sceniczne

- mechanizacja sceny

- kinotechnika i videoprojekcja

- systemy inspicjenta

Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń

- SSWiN

- SSP

- monitoring

Instalacji nisko-prądowych

Instalacji fotowoltaicznych

Firma posiada Koncesję MSW Nr L-0140/13 na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Firma dysponuje pracownikami posiadającymi licencję zabezpieczenia technicznego II stopnia

Firma dysponuje pracownikami posiadającymi Certyfikat Kwalifikacji CNBOP-PIB w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej

Firma jako nieliczna w Polsce posiada pracowników przeszkolonych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) w zakresie projektowania i instalowania systemów zabezpieczeń chroniących przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury poświadczone odpowiednim zaświadczeniem.

Firma realizuje zadania od początku inwestycji po końcowe wykonanie wraz z montażem urządzeń i uruchomieniem a po zakończonej inwestycji nigdy nie pozostawiamy użytkowników bez pomocy i w razie awarii dokładamy wszelkich starań aby rozwiązać problem w sposób najmniej uciążliwy i  najbardziej korzystny dla użytkownika.